sl3.png sl2.png sl1.png
Naujienos
Grd 24, 2019

Skubėkime daryti gerą

„Gerieji jūsų darbai bus užmiršti rytoj.
Vis dėlto darykite gerus darbus!“
Motina Teresė

 
Advento laikotarpiu Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos – daugiafunkcio centro mokiniai su savo tikybos mokytoja s. Regina Teresiute ir vėl vykdė gerumo akcijas ne tik Žaiginio parapijos vienišiems ar ligoje ęsantiems žmonėms, bet ir už Raseinių rajono ribų. 
 
Gruodžio 03 d. jaunieji savanoriai, lydimi tikybos mokytojos s. Reginos Teresiutės, su akcija „Ištieskime pagalbos ranką“ lankėsi LSMUL Kauno klinikų Vaikų onkologijos ir hematologijos sektoriuje. Vaikų onkologinio skyriaus darbuotojų nuoširdumo dėka, turėjo galimybę pabendrauti su mažaisiais ligoniukais ir jų artimaisiais. Kokia kūčių vakarienė be balto kalėdaičio (plotkelės), todėl siekdami praskaidrinti ligoniukų nuotaiką, mokė ne tik sergančius vaikus, jų tėvus bet ir medikus pasidaryti vaško žvakelę, kepė kalėdaičius. Norėdami įkvėpti vilties, sustiprinti ligonius, artimuosius ir gydytojus, giesme linkėjo Dievo palaimos ir sveikatos.
 
Gruodžio 09 dieną Žaiginio mokyklos mokiniai ir tikybos mokytoja s Regina Teresiutė aplankė Šakių rajono Kukarskės globos namus, kur savo jaunatviška energija ir trumpa advento programėle džiugino jau pagyvenusius šių namų gyventojus.
 
Gruodžio 17 d. mokiniai ir tikybos mokytoja s Regina aplankė Žaiginio parapijos vienišus ir ligonius. Jiems buvo dalijamos dovanėlės, palinkėta sveikatos ir gerų metų, pasakyta daug šiltų žodžių. Tą dieną mokiniai ir mokytoja apsilankė ir Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre. Čia jie Šv. Kalėdų proga pasveikino darbuotojus ir aplankė palatose gulinčius ligonius. Jiems dovanojo mažas dovanėles ir kalėdaičius. Tik atjauta, tikėjimas ir meilė padės ištverti sunkios ligos ar senatvės atnešamą skausmą Advento laikotarpis visiems leido suprasti, kad brangiausios dovanos yra tos, kurios teikia žmogui atjautą, meilę ir viltį. Gerą daryti yra gerą.
 

Tikybos mokytoja s. Regina Teresiutė