sl3.png sl2.png sl1.png
Naujienos
Geg 16, 2019

NACIONALINIS MOKINIŲ KONKURSAS „LIETUVOS KOVŲ UŽ LAISVĘ IR NETEKČIŲ ISTORIJA“

Kai 2018 m. spalio mėn. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras paskelbė nacionalinį mokinių konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, pasitarusios su aštuntoke Diana, kuri jau pernai dalyvavo šiame konkurse ir tapo laureate, nutarėme patyrinėti palaimintojo vyskupo Teofilio Matulionio gyvenimą. 2017 metai Lietuvos Respublikos Seimo buvo paskelbti šio palaimintojo metais.
 
Konkurso tikslas – skatinti jaunimą domėtis Lietuvos istorija, ugdyti pilietiškumą, puoselėti tautinius jausmus ir istorinę atmintį, skatinti kūrybiškai pažvelgti į istorinius įvykius. Šiame konkurse jau antrus metus iš eilės dalyvauja ir Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos - daugiafunkcio centro mokinė Diana Brazaitė, Ji kūrė autobiografinį pasakojimą „Susitikimas su palaimintuoju arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu“ nuotraukų ir filmuotos medžiagos pagalba ir tapo konkurso laureate. Darbui vadovavo tikybos mokytoja s. Regina Teresiutė. 
 
2019 m. gegužės mėn. 10 d. Vilniuje vyko konkurso laureatų apdovanojimo renginys. Jame dalyvavo ir Diana Brazaitė.
 
Konkurso laureatų ir jų mokytojų pagerbimo šventė paliko ypatingą įspūdį. 10 val. vyko ekskursija LR Seime, vėliau lankėme Laisvės kovų ir okupacijų muziejų. Po pietų ėjome į Mokytojų namus, kur laureatus pasveikino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Lietuvos kariuomenės, Krašto apsaugos ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai, koncertavo žymiausia lietuvių liaudies dainų atlikėja Veronika Povilionienė, teatro, televizijos ir kino aktorius, filmų garsintojas, dainų autorius ir atlikėjas Giedrius Arbačiauskas. Laureatams diplomus ir jų mokytojams padėkos raštus įteikė Lietuvos gyventojų  genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorikas – rekonstruktorius, humanitarinių mokslų daktaras Darius Juodis. 
 

 

Žaiginio mokyklos - daugiafunkcio centro
tikybos mokytoja s. Regina Teresiutė