sl3.png sl2.png sl1.png
Naujienos
Bal 12, 2019

Skirta Juozui Tumui Vaižgantui

Kunigas ir rašytojas, visuomenės veikėjas Juozas Tumas-Vaižgantas yra viena iš ryškiausių XX a. pirmos pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjas, lietuvių prozos klasikas, kritikas ir literatūros istorikas, kurio kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp jo meto rašytojų, ir kurio kūriniai tyliai išeina iš mokyklinių literatūros vadovėlių.
 
Minint 150-ąsias gimimo metines, Lietuvos Respublikos Seimas 2019 metus paskelbė Juozo Tumo-Vaižganto metais.
 
Mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogų metodinė grupė, vadovaujama mokytojos Daivos Eizintienės, norėdama paskatinti mokinius domėtis, skaityti ir mąstyti apie šios iškilios Lietuvai asmenybės kūrybinį ir kultūrinį palikimą, sumanė pasiūlyti mokiniams įdomių ir aktyvių veiklų. Tikybos mokytoja s. Regina Teresiutė iš savo neišsenkančių asmeninių archyvų ištraukė retų fotografijų ir karikatūrų parodą „Juozas Tumas Vaižgantas-kunigas, rašytojas, tautos atgimimo šauklys“ ir pakvietė mokinius išbandyti savo rankos tikslumą karikatūros žanre: nupiešti rašytojo karikatūrą. Lietuvių kalbos mokytoja Elena Dudoravičienė su kolegėmis surengė lietuvių kalbos dienas, kurių metu vyko geriausio pasakotojo, diktanto, dailyraščio konkursai, protmūšis. Konkursų nugalėtojai buvo apdovanoti ir pasveikinti kovo 11-ąją, šventės metu. Renginius, skirtus rašytojui „deimančiukų“ ieškotojui vainikavo susitikimas su Lietuvos teatro ir kino aktore, režisiere, poezijos skaitove Olita Dautartaite. Valandą laiko mokyklos bendruomenė gėrėjosi scenine aktorės dikcija, balso intonacijomis, laikysena, žaviu švelniu jumoru. Parinkti tekstai artimi mūsų laikui, šiandieninio jaunimo aktualijoms. Jau vien menkutė ištraukėlė iš „Pragiedrulių“ „Aleksiukas gydo motutę“ penktokus ir jų mokytoją vis dar sujaudina iki ašarų. Arba argi nesukelia šypsenos faktas, kad rašytojas Antanas Vienuolis Žukauskas priekaištavo Tumui Vaižgantui, jog šio „Dėdės ir dėdienės“ yra vietomis pornografinis kūrinys, nors pats A. Vienuolis yra „pornografinio kūrinio“ „Paskenduolė“ autorius. Bepokštaujant, šmaikščius rašytojo asmenybės bruožus aptarinėjant brūkšt-valandos ir nėr. Žemai lenkiamės aktorei už nuostabią dovaną mums.
 
Neverta tikėtis, kad imsim ir skaitysim tai, kas vis tolyn tolyn... Bet juk parodyti tikrą deimantą, jį paturėti rankose vietoj išmaniojo telefono yra gerai. O tai, kas yra gerai, žino mokytojai, vaikai.
 
Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos-daugiafunkcio
centro direktorė Rita Šilvienė