sl3.png sl2.png sl1.png
Naujienos
Bal 1, 2019

Gerbiamieji Tėveliai

2019 m. balandžio 4 d. 14.00 val. kviečiame Jus į visuotinį mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės susirinkimą. Tikslai:
1. Aptarti 2018-2019 m.m. II trimestro mokinių pažangumo ir lankomumo rezultatus.
2. Supažindinti Jus su Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr.TS-92 „Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinėse ugdymo įstaigose 2019-2020 mokslo metais“.
 
Susirinkimas vyks II aukšto salėje.
 
Direktorė