sl3.png sl2.png sl1.png
Naujienos
Kov 16, 2019

Kovo 11-osios minėjimas Žaiginyje

Kovo 8 dieną Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokykloje - daugiafunkciame centre vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 29-čiui paminėti šventė „Dainuoju Lietuvą“. Tikybos mokytojos s. Reginos Teresiutės kvietimu į šventę atvyko solistė, respublikinio konkurso laureatė bei tarptautinio konkurso diplomantė, mecosopranas Lina Urniežiūtė. Dalyvavo mokyklos mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai.
 
Šventės pradžioje šauliai įnešė Lietuvos ir mūsų mokyklos vėliavas, iškilmingai sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Su švente visus pasveikino mokyklos direktorė Rita Šilvienė ir mokyklos prezidentė Skaistė Griciūtė. Tautine atributika pasipuošę mokiniai atliko pasirinktas dainas. Skambėjo populiarios dainos apie laisvę, Tėvynės meilę, nuostabią Lietuvos gamtą ir garbingą jos istoriją. Pirmos - antros jungtinės klasės Mažieji šokėjėliai sušoko lietuvių liaudies ratelį „Klausė žvirblis čiulbuonėlis. “Trečios - ketvirtos jungtinės klasės mokinukai atliko Bernardo Brazdžionio eiles „Lietuvos vardas“.Smagu buvo klausyti devintos klasės mokinių pamąstymus apie laisvę.Aštuntos klasės solistė Gabrielė Ligeikaitė atliko JAZZU dainą „Rudens naktis sustojo“ Ypač visus nustebino savo angelišku balsu viešnia solistė,mecosopranas Lina Urniežiūtė. Jos dainomis šventinis koncertas buvo užbaigtas. Nuoširdžiai dėkojame mūsų viešniai. Rytų išminčiai sako, kad mūmyse sukaupta dieviška visatos šviesa. Tad skriekime į savo tikslą. Būkime nuoširdūs sau. Vykimės savo gyvenimo svajonę, skriekime kartu su savo mokytojais, kurkime gėrį ir grožį. Kovo 11-oji, Nepriklausomybės atkūrimo diena.  Tai viena iš  svarbiausių  dienų Lietuvai. Tai lietuvių kovų už  nepriklausomybę, gimtąją kalbą, tai - mūsų visų meilės gyvenimo ir laisvės įteisinimo diena. Mes visi nusipelnėme būti laimingi.
 
Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos – daugiafunkcio centro
Tikybos mokytoja s. Regina Teresiutė