sl3.png sl2.png sl1.png
Naujienos
Vas 22, 2019

Minaičių kaime iškilmingai paminėtos 70-osios Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijos paskelbimo metinės

Vasario 15 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse Radviliškio rajono Grinkiškio sen. Minaičių kaimo Miknių-Pėtrėčių sodyboje paminėtos 70-osios Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos nepriklausomybės Deklaracijos paskelbimo metinės. 1949 m.
Deklaracijoje išdėstyti pagrindiniai demokratijos, teisingumo, laisvės ir lygiateisiškumo principai, nepripažinta Lietuvos okupacija. Taryba įteisino LLKS kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje.
 
Susirinkusiuosius sveikino Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, laisvės kovos sąjūdžio Tarybos štabo viršininkas Vytautas Balsys-Uosis, kalbėjo Deklaracijos signataro Adolfo Ramanausko-Vanago anūkė plk. ltn. Inga Jancevičienė, krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas. Renginyje dalyvavo Lietuvoje dislokuotų pajėgų NATO kariai, šauliai.
 
Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai atliko tris salves iš šiuolaikinio pabūklo: Lietuvos valstybei, Laisvei ir Nepriklausomybei; 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Pirmininkui generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui bei visiems 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos signatarams. Buvo padėtos gėlės prie paminklo.
 
Šiame renginyje dalyvavo ir Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos Daugiafunkcio centro šauliai, tikybos mokytoja s. Regina Teresiutė. Mokiniai apžiūrėjo Oro gynybos karių surengtą karinės technikos ekspoziciją, LLKS Tarybos vadavietės ekspozicijas, fotografijų parodą, klėtyje įrengtą partizanų bunkerį, sužinojo apie sunkias ir rizikingas partizanų gyvenimo sąlygas. Pasirašyti šio dokumento partizanai keliavo 3 mėnesius. Įniršę okupantai Deklaracijos signatarų nepaliko nė vieno gyvo. Trys šio akto signatarai žuvo tais pačias metais, dar trys - po metų, o du buvo sušaudyti po   dvejų.
 
Jaunimas bandė įsivaizduoti partizanų pergyvenimą, baimę ir ryžtą paliekant šeimą, artimuosius, matant žuvusius ir išniekintus kovos draugus. Vaikinus žavėjo matyta ginkluotė ir karinė technika.
 
Žaiginio  Pranciškaus Šivickio mokyklos - daugiafunkcio
centro tikybos mokytoja s. Regina Teresiutė