sl3.png sl2.png sl1.png
Naujienos
Vas 15, 2019

Gyvoji Laisvės kovų istorija

Partizanų atminimo ir laisvės kovų istorijos puoselėjimo iniciatorė mūsų mokykloje-daugiafunkciame centre yra tikybos mokytoja s. Regina Teresiutė, aktyvi pasipriešinimo Lietuvos okupacijai sovietmečiu kovų dalyvė, už nuopelnus Lietuvai Respublikos prezidento apdovanota Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.
 
Šiemet mokytoja kartu su mokiniais savanoriais parengė keletą parodų, skirtų vasario 16-jai ir Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio deklaracijos 70 –mečiui. Kadangi mokytoja pati yra aistringa pasipriešinimo kovų istorijos reliktų kolekcionierė, apie kiekvieną eksponatą gali pasakoti intriguojančias jų atsiradimo istorijas, parodos sulaukia įkvėpto susidomėjimo, yra aktyviai aptarinėjamos, prie eksponatų sustojama pertraukų metu, stiklas, po kuriuo sudėti eksponatai nuolat nučiupinėjamas mokinukų pirštų. Septynių partizanų vadų, kurie bunkeryje Minaičių kaime Radviliškio r., 1949 m. vasary pasirašė Deklaraciją, fotografijos. (Vyresni Žaiginio žmonės atmena, kad Jonas Žemaitis-Vytautas į Minaičius keliavo pro vienkiemį, buvusį visai šalia Žaiginio, užsukęs pas atmenančiojo tėvus). Medaliai, proginiai medaliai, išleisti nepriklausomybės datoms atminti, greta - popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje proginis medalis.
 
Antrojo mokyklos aukšto koridoriuje puikuojasi skulptoriaus ir kryždirbio Kazimiero Martinaičio su didžiuliu pasitikėjimu paskolinta mokyklai paroda „Signatarų portretai“ iš medžio. Saugome, kad meno kūriniai judriame koridoriuje nenukentėtų.
 
Pačios mokytojos s. Reginos nuotaikingais, kartais juokingų nutikimų kupinais pasakojimais iliustruojama paroda apie lietuvių pasipriešinimą okupacinei valdžiai sovietmečiu yra ypač aktyviai lankoma. Juk pati mokytoja su draugais vienminčiais jaunystėje kėlė trispalves, kada to daryti nebuvo galima, pačiose neįtikinamiausiose vietose: virš fabriko kamino, pačiame Kauno centre, virš valdžios administracinių pastatų, beveik milicininkų akyse, ant kokio neblogai matomo kalniuko įkasdavo kryžius, spausdino ir platino „Bažnyčios kroniką“, lėkė nuo milicininkų, buvo tardoma...
 
Į renginį, skirtą vasario 16-osios paminėjimui mokykloje, atvyko disidentas, pogrindžio spaudos platintojas, buvęs Šiaulių miesto Karių savanorių vadas Albertas Špokas, mūsų tikybos mokytojos s. Reginos pasipriešinimo kovų bendražygis, kuris pasidalino su mokiniais savo patirtais pokario meto išgyvenimais, pasidžiaugė mokyklos jaunųjų šaulių veikla, kvietė jaunus žmones džiaugtis laisve. Tiesiog atsakingai džiaugtis, primindamas, kad daugybė pasaulio vaikų šiandien neturi nei namų, nei tėvynės.
 
Vasario 14-ąją būrys mokinių iškeliavo į jau devintą kartą organizuojamą šv. Valentino dieną Kitaip. Išgirsti, kaip žmonės dalinasi tikrųjų, amžinųjų vertybių atradimais.
 
Vasario 15-ąją mokyklos jaunieji šauliai šventė Minaičiuose, kartu su mūsų valstybės vadovais, su mokytoja s. Regina - gyvąja laisvės kovų liudininke. Tačiau tai jau kita istorija, kurios prasmė, tikimės, jauniesiems žmonėms kaip kruopelė atguls į širdį, kad iškiltų, kai reiks patiems nuspręsti, apsispręsti, pasiryžti, atsakyti, gal net aukotis.
 
Rita Šilvienė,
Žaiginio Pranciškaus Šivickio
mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė