sl3.png sl2.png sl1.png
Naujienos
Sau 12, 2019

SAUSIO 13-OSIOS PAMINĖJIMAS ŽAIGINIO PRANCIŠKAUS ŠIVICKIO MOKYKLOJE - DAUGIAFUNKCIAME CENTRE

Nuo 1991 metų Sausio 13-oji diena mūsų tautoje minima, kaip Laisvės gynėjų dieną. Tomis dienomis Lietuvos žmonės taikiai bandė pasipriešinti Sovietų Sąjungos kariuomenei norinčiai užgrobti parlamentą, televizijos bokštą ir radiją.
Aukų nepavyko išvengti. Tankai šaudė į žmonių minią, kareivių negąsdino nekaltų žmonių kraujas ir pirmosios aukos. Sausio 13-osios naktį prie televizijos bokšto Vilniuje buvo daug sužeistų ir 14 žuvusių žmonių. Mūsų tauta sugebėjo apginti Lietuvos laisvę ir dabar galime tuo didžiuotis. Šią dieną, kasmet pagerbiame, žuvusius už Tėvynę ir mūsų laisvę.
 
 
Šiais metais, Žaiginio mokykloje tradiciškai uždegtos ant palangių žvakutės. Minėjimą pradėjome šaulių rikiuote ir Lietuvos himnu. Šaulių perskaitytos, ant neužmirštuolių žiedų, išrašytos žuvusiųjų pavardės. Jie pagerbti tylos minute. Per pirmąją pamoką mokyklos mokiniai žiūrėjo įvairią vaizdo medžiagą apie Sausio 13 - ąją. 
 

Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos-daugiafunkcio centro

tikybos  mokytoja s. Regina Teresiutė