sl3.png sl2.png sl1.png
Naujienos
Lap 27, 2018

Laisvės kovotojų atmintis gyva ir liudija ateinančioms kartoms

"Na ir kas gi mus nugalės, jei mes mirti nebijom, jeigu mes nugalėjome mirtį"

 

Lionginas Baliukevičius-Dzūkas partizanas, Dainavos apygardos vadas

 
Šių metų lapkričio 25 dieną Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos-daugiafunkcio centro šauliai, lydimi mokytojo Gedimino Armoškos ir tikybos mokytojos s. Reginos Teresiutės vyko į Kryžkalnį, kur buvo atidengtas ir pašventintas Kęstučio apygardos partizanų Memorialas.
Partizanų atminimo įamžinimo sumanytojas – Kunigas a. a. Alfonsas Svarinskas – buvęs partizanas, tremtinys ir 22 metus kalėjęs dėl politinių pažiūrų. Partizanų auką žymi lauko koplyčia su kryžiumi, simbolizuojanti, tikėjimą ir rimtį bei pagarbą žuvusiesiems. Koplyčios viduje stovinčio monsinjoro Alfonso Svarinsko biustas. Ant santvarų pakabinta keletas varpų. Šalia koplyčios išdėstytos plokštės, ant kurių prikaltos lentelės su žuvusių partizanų vardais. Šiame projekte įamžinti 1137 Kęstučio apygardos partizanai. Iškilmėje dalyvavo žmonės iš visos Lietuvos: Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovai, jaunieji šauliai, įvairių miestų merai. Net trys vyskupai aukojo Šv. Mišias už Lietuvos laisvę ir kovose žuvusius laisvės kovotojus.  Po Šventųjų Mišių memorialas buvo pašventintas. Mokyklos šauliai klausėsi gyvų liudijimų iš pačių partizanų lūpų ir susipažino su  mūsų tautos pasipriešinimo okupacijai istorija. Visi džiaugėsi, kad pagerbti žmonės, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Namo sugrįžome pilni įspūdžių, pakylėti patriotinės dvasios, praturtinę istorines žinias, susimąstę apie gyvenimo prasmę, jo trapumą ir laisvės vertę.
 
Žaiginio tikybos mokytoja s. Regina Teresiutė