sl3.png sl2.png sl1.png
Naujienos
Spa 9, 2018

Pagerbtas partizanų vado Adolfo Ramanausko - Vanago atminimas

Spalio penktą - šeštą dienomis, per valstybines laidotuves, tūkstančiai lietuvių atidavė pagarbą partizanų vado Adolfo Ramanausko - Vanago atminimui. Šiose laidotuvėse dalyvavo ir Žaiginio  Pranciškaus Šivickio mokyklos - daugiafunkcio centro šauliai. 
Jie dalyvavo iškilmingoje procesijoje palydint palaikus į katedrą ir amžinojo poilsio vietą. Lietuvos trispalve apdengtą laisvės kovotojo karstą lydėjo šalies vadovai, kariai ir tūkstančiai žmonių. Jis buvo palaidotas Antakalnio kapinėse.
 
Prezidentė D. Grybauskaitė pabrėžė: „Šiandien ypatinga diena, kažin ar tikėjomės, kad jos sulauksime. Matome ir dabar, žinome, kad visos aukos yra svarbios ir jos lėmė mūsų likimą.“
 
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo, kad partizanų vado Adolfo Ramanausko - Vanago laidotuvės yra džiaugsmo šventė, pergalės ženklas vykdant istorinį teisingumą. „Istorinis teisingumas,- žmogus, kuris paaukojo savo gyvenimą, pasiaukojo Tėvynei ir tarnavo mylėdamas Dievą ir Tėvynę, būtų krikščioniškai palaidotas. Valstybei tai yra mūsų pergalės, laisvės ženklas“.       
A. Ramanausko - Vanago pasiaukojimas ir priesaikos vykdymas iki mirties, visiškas savęs paaukojimas įkvepia ir šių dienų jaunimą. Tikime ir mūsų mokyklos šauliai ims pavyzdį iš tautos didvyrio, generolo Ramanausko Vanago, kuris palikęs jam brangų mokytojo darbą, žmoną ir mažametę dukrą, ėmė ginklą, stojo į kovą už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Tai labai gražus pavyzdys Lietuvos visuomenei, ypač jaunimui, kurie ateina kurti Lietuvą. Tai pavyzdys pareigos, priesaikos vykdymo iki galo. Pasiaukojimas vardan savo šalies.
 
Žaiginio  Pranciškaus Šivickio mokyklos - daugiafunkcio
centro tikybos mokytoja s. Regina Teresiutė