sl3.png sl2.png sl1.png
Naujienos
Sau 16, 2018

Žaiginio jaunieji šauliai tradiciniame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“

Sausio 14 dieną, sekmadienį, Vilniaus gatvėse vyko XXVII tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtas pagerbti 1991 metais sausio 13 dieną žuvusių Lietuvos laisvės gynėjų atminimą. Prieš dvidešimt septynis metus sausio 16 dieną atsisveikinant su Sausio 13-osios aukomis Katedros aikštėje poetas Justinas Marcinkevičius kalbėjo: „Nedidelė Lietuva šiomis dienomis vėl tapo didelė. Ją iškėlė ir išaukštino žuvusiųjų didvyriškumas, dvasios tvirtybė, laisvės meilė. O Lietuva iškelia ir išaukština savo gynėjus, dar sykį patvirtindama, kad nemirtingumą ir amžiną šlovę suteikia tiktai Tėvynė.“
 
Štai jau dvidešimt septintą kartą pagerbiame žmones, žuvusius 1991 metų sausio 13-osios naktį, mirusius nuo sužalojimų okupacinės sovietų kariuomenės daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Ir niekur kitur pasaulyje nėra tokio unikalaus didvyrių pagerbimo būdo kaip Lietuvoje. Bėgimo mėgėjų asociacija 1992 metais pirmą kartą sukvietė visų Lietuvos regionų atstovus į Vilnių, kad jie, bėgdami „Gyvybės ir mirties keliu“, kiekvienas savo širdyje prisimintų žuvusius.
 
Visi dalyviai nuo 10 valandos registravosi aikštelėje prie Antakalnio kapinių, Karių kapų gatvėje. 12 valandą buvo duotas bėgimo startas ir, sėkmingai įveikę 9 kilometrų atstumą, bėgikai finišavo Sausio 13-osios gatvėje, prie Televizijos bokšto. Visi dalyviai, atbėgę į finišą, gavo keraminius atminimo medalius, galėjo atsigaivinti karšta arbata su bandele. Bėgime dalyvavo ir mūsų, Žaiginio P.Šivickio mokyklos jaunieji šauliai – Arnas Pužas, Marius Kuzminskas, Greta Pocinkutė ir Diana Brazaitė. Sutikite, jog tai anaiptol ne paprastas bėgimas, tai pagarbos žuvusiems už Lietuvos laisvę išraiškos forma. Tai – patriotiškumo pamoka, kurioje jaunas žmogus auklėjamas ne gražiais žodžiais, o jausmais ir patirtimi.  Prieš bėgimą Antakalnio kapinėse vyko žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimo ceremonija. Šalies regionų atstovai, bėgimo akcijos organizatoriai, svečiai ir Garbės sargybos kuopos kariai padėjo gėlių ant žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kapų. Vaikinukams didelį įspūdį padarė karių bėgimas koja kojon ir garsios jų skanduotės. Stovint šalia gera širdžiai ir malonu akiai, kada apie du šimtus karių, išsirikiavusių kolona po keturis, drausmingai koja kojon su skanduote bėga gatve… Pasak kartu su kariais bėgusių mokinukų, jie nė truputėlio nepavargo.
 
Kiekvienais metais pagarbos bėgime dalyvauja vis daugiau dalyvių. Šiais metais pasiektas eilinis rekordas – bėgime dalyvavo apie 8000 bėgikų. Daugelis jų bėgo nešini vėliavomis, pasipuošę Lietuvą simbolizuojančiais aksesuarais. Greta Lietuvos trispalvės plaikstėsi Latvijos ir Estijos vėliavos, – Vilniaus gatvėmis bėgo žmonės iš Latvijos, Estijos, Švedijos, Kroatijos, Vokietijos ir net kariai iš JAV.
 
Sausio 13-ąją žuvo Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Stasys Mačiulskas, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis ir Vytautas Vaitkus.