sl3.png sl2.png sl1.png
Biudžetas

2018 m.

III ketvirtis:

2018 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Jaun. pr.

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita MK

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita SF kult. r.

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita SV.PR

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita V.ST.

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita VDF už. pr.

 

Biudžeto išlaidų sąmatosvykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita SF

 

Finansavimo sumos pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

 

III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

 

II ketvirtis:

2018 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita MK

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita SF

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita SF JAUN.PR

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita SF kult.r

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita SF SV.PR.

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita SF V.ST

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita VDF

 

Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio 30 d. ataskaita

 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

 

I ketvirtis:

2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2018 m. I ketv.finansinių ataskaitų rinkiniio Aiškinamasis raštas

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita MK

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita SF kult.r.

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita SF kult.r._1

 

Finansavimo sumos pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m.kovo 31d. duomenis

 

Mokėtinų ir gautinų  sumų 2018 m. kovo 31d. ataskaita

 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis


2017 m.

2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio Aiškinamasis raštas

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m.gruodžio 31d. duomenis

 

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017m. gruodžio 31 d. duomenis

 

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017m. gruodžio 31 d. duomenis

 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017m. gruodžio 31 d. duomenis

 

 

2017 m.biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

 

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita 2017.12.31 kult.reng

 

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita 2017.12.31 MK

 

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita 2017.12.31 SF

 

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita 2017.12.31 VB

 

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita 2017.12.31 VDF(1)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita 2017.12.31 VDF(2)

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017.12.31

 

 

2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2017 m. III ketv.finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita SF

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d.ataskaita MK

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d.ataskaita SF(kult.r.)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d.ataskaita VDF(Darbo rinkos pol.)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d.ataskaita VDF(užimt.did. įgyv.)

 

Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

 

 

2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2017m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita MK

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30d. ataskaita SF(kult.r.)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30d. ataskaita VDF

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m.birželio 30 d. ataskaita SF

 

Finansavimo sumos pagal šaltinį per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017m. birželio 30d. duomenis

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30d. duomenis

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30d. ataskaita

 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30d. duomenis

 

 

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. kovo 31d. duomenis

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31d. duomenis

 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31d. duomenis

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita (SF)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita (MK)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita (SF kult. r.)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita (VDF)

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

 

2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2016 m.

Informacija apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d.

 

2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

 

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

 

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

 

2016 m. direktoriaus veiklos ataskaita

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita

 

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (SF)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (VDF)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (VB)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (SF kult. r.)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (MK)

 

2016 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (5.1 SP)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (6.1 SP)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (MK)-1

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (MK)-2

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (3.1 SF)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (1.1 SF)-1

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (1.1 SF)-2

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (VB)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (VDF)

 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį   laikotarpį pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis-1

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis-2

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis-3

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita-1

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita-2

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita-3

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita-4

 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

 

2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita (SF)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita (MK)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita (SF)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita (VDF)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita (SP)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita (SP)

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. birželio 30 d. ataskaita

 

2016 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

 

2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

 

2015 m.

2015-12-31 finansinių ataskaitų rinkinys:

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015-12-313

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015-12-312

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015-12-311

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015-12-31

 

Informacija apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčio vykdymą 2015-12-31 D metinė

 

2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

 

Dokumentas1.pdf

 

Dokumentas2.pdf

 

Dokumentas3.pdf

 

2015 m. direktoriaus veiklos ataskaita:

2015 m. direktoriaus veiklos ataskaita

 

2015 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos:

Dokumentas1.pdf

 

Dokumentas2.pdf

 

Dokumentas3.pdf

 

Dokumentas4.pdf

 

Dokumentas5.pdf

 

2014 m.

2014 . direktoriaus veiklos ataskaita.docx

 

 


 

Įgyvendinti projektai

 

Darbo užmokestis