sl3.png sl2.png sl1.png
Mokytojai
Mokytojai

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

 Elektroninis pašto adresas

1.

Dovilė Žalienė Specialioji pedagogė, logopedė, 8 kl. vadovė  doveliukse@gmail.com

2.

Tautvydas Mikalauskas

Vyresnysis kūno k. mokytojas, 9 kl. vadovas

 tautvydas.mika@gmail.com

3.

Aida Pauliuščenkienė

Vyresnioji istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja

 aida.pauliuscenkiene8@gmail.com

4.

Vilma Daujotaitė

Socialinė pedagogė, vyresnioji pagalbos mokiniui pedagogė, 5-6 kl. vadovė

 vilma.domute@gmail.com

5.

Rasa Kriaučiūnienė

3-4 kl. vadovė

 rkkrasele7@gmail.com

6.

Danguolė Radzišauskienė

Vyresnioji matematikos mokytoja, 7 klasės vadovė

 danrad66@inbox.lt

7.

Jolanta Žukauskienė

Bibliotekos vedėja

 bijolaz@gmail.com

8.

Gediminas Armoška

Vyresnysis biologijos ir geografijos mokytojas, 10 kl. vadovas

 gediminas.armoska@gmail.com

9.

Ona Mickevičienė

Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė

 mickev.o@gmail.com

10.

Elena Dudoravičienė

Vyresnioji lietuvių k. mokytoja

 ale4x@windowslive.com

11.

Edita Pocienė

1/2 klasės vadovė

 editafun@gmail.com

12.

Rasa Rabačiauskienė

Vyresnioji dailės ir technologijų mokytoja

 rasa.rabaciauskiene@gmail.com

13.

Asta Beniulienė

Vyresnioji muzikos mokytoja

 asbeniuta@gmail.com

14.

Gražina Žalkauskienė

Vyresnioji fizikos mokytoja

 grazina0209@gmail.com

15.

Justas Poška

Chemijos mokytojas

 poskinis@gmail.com

16.

Daiva Eizintienė

 Vokiečių kalbos ir technologijų 3-4 kl. mokytoja, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja, mokytojo padėjėja

 daivae057@gmail.com

17.

Kristina Mockutė

Anglų kalbos mokytojas

 kristina15224@gmail.com

18.

Regina Teresiutė

Tikybos mokytoja

 regina.teresiute13@gmail.com

19.

Leonas Miklius

Technologijų mokytojas metodininkas

 leonasklimas@yahoo.com

20.

Vaida Aušrienė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

 ausrienevaida@gmail.com

21.

Janina Nyderienė

Rusų kalbos mokytoja

 janina2@one.lt

22.

Alma Kisnieriutė

Neformaliojo švietimo vadovė, tautodailininkė, keramikė

 gandasceramika@gmail.com

23.

Daiva Stoškienė

Vyresnioji muzikos mokytoja

 daiva.stoskiene@gmail.com